ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
REGULAMIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH

Bezpieczeństwo naszym Gościom gwarantujemy poprzez:

REGULAMIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH

 

  1. Zajęcia odbywają się w grupach : min 8 – max. 12 – osobowych
  2. Zajęcia zaczynają się zawsze o pełnych godzinach.
  3. Uczestnicy zajęć muszą być obecni najpóźniej 15 min. przed planowanymi zajęciami
  4. Zajęcia dla grup dzieci do lat 6 odbywają się wyłącznie z udziałem jednego rodzica lub opiekuna dziecka.
  5. Zajęcia odbywają się w wydzielonych salach edukacyjnych, do których uczestnicy wchodzą wyłącznie razem z prowadzącym zajęcia.
  6. Zajęcia zorganizowane odbywają się raz w tygodniu.
  7. Zajęcia odbywają się w cyklach czterotygodniowych, zakupiony karnet obowiązuje na konkretne zajęcia w danym cyklu.
  8. Niewykorzystane zajęcia w danym cyklu nie przenoszą się na następny.